What font is the word Teamsters in?

Translation of "fularul cu emblema Schalke" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Acesta poartă fularul cu emblema Schalke 04, o echipă care a obținut o victorie glorioasă, dar cu ajutorul unuia dintre cei mai buni jucători din lume, Spaniolul, Raúl.
He wears that Scarf from Schalke 04, a team that achieved a great victory, but with the help of one of the best players in the world, the Spaniard Raúl.

further results

Poziționarea textului in raport cu emblema Uniunii nu face obiectul niciunei cerințe speciale, dar textul nu ar trebui să interfereze în niciun fel cu emblema.
Poziționarea textului in raport cu emblema UE nu face obiectul unor constrângeri speciale, dar textul nu ar trebui să interfereze în niciun fel cu emblema.
Rănile astea seamănă izbitor cu emblema de pe inelul dvs.
Well, these wounds have a striking resemblance with the emblem on your ring.
Sistemul revizuit ne va furniza potenţialul de a creşte varietatea produselor cu emblema etichetei ecologice pe piaţă şi de a încuraja întreprinderile să-şi îmbunătăţească performanţa ecologică.
The revised system gives us the opportunity to use the wide variety of products available on the market with the eco-label and encourage companies to improve their environmental performance.
Designul siglei a fost de asemenea modificat astfel încât aceasta să se asemene cât mai mult cu emblema echipei engleze.
Un super costum ediție originală, cu emblemă roșie, preferatul fanilor.
Voiam să fiu unul din tipii cu emblema misiunii pe mânecă.
Parcă seamănă cu emblema de la Chicago Bulls.
See somehow like the Chicago Bulls icon.
Știi tu, unde elevii poartă pulovere cu emblema pe ele.
Adresați-vă de garanție în scris, sigilat și sigilate cu emblema regală, că nicio biserică, mănăstire sau capela va fi jucat de gazdele noastre.
I ask for a written explanation. Sealed and with the royal Coat of armsthat no church, monastery or chapel is bothered by our armies.
Dar nu există nici măcar un tricou cu emblema unei echipe pe el.
Caracterul tipografic care trebuie utilizat împreună cu emblema UE poate fi oricare dintre următoarele:
Together with the emblem of the EU, only the following fonts may be used:
Tipul de caracter care trebuie utilizat împreună cu emblema Uniunii poate fi oricare dintre următoarele: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu.
In connection with the EU emblem the following fonts can be used: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu.
Pe de altă parte, făcând o comparație din punct de vedere grafic cu emblema canadiană, frunza de arțar care se regăsește în marca solicitată ar fi diferită în ceea ce privește dimensiunea pețiolului.
Incidentally, the maple leaf in the trademark applied for is wise in comparison to the Canadian national emblem exhibits a difference in the width of the stem from the graphical point of view.
Cu emblema noastră, stema vechii noastre familii!
With our coat of arms. Our old family coat of arms.
Cautam prin dulap azi-noapte și chiar am găsit ... puloverul cu emblema liceului.
Last night I rummaged in mine Around the closet, and what did I find?
Un tip vine la volanul unui Cadillac negru cu emblema "Teamsters" pe o parte
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 24. Exactly: 1. Elapsed time: 61 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.